Dossier over internering in SOCIAAL.NET, juni 2023.

Dit dossier bevat heel wat info en visies over de problematiek van internering in ons land: een getuigenis van een geïnterneerde, een visie van een magistraat op rust, dagboek van een huisarts, ervaring van een bezoeker… https://sociaal.net/dossiers/internering/...

Getuigenis over internering: ‘Je hebt niets te zeggen’.

In SOCIAAL.NET, nieuwsbrief voor sociale professionals juni ’23, komt de problematiek van internering uitgebreid aan bod: een getuigenis,  een visie van een magistraat, over gebrekkige zorg. Getuigenis internering: ‘Je hebt niets te zeggen’    ...

Dossier zorg in detentie van Zorgnet Icuro.

Dossier van 26 mei 2023 In ons rechtssysteem spelen zorgverleners een cruciale rol bij het ondersteunen van gedetineerden. Dat gaat veel verder dan alleen medische zorg. Ook het bevorderen van geestelijke gezondheid en het bieden van sociale ondersteuning zijn van...

Wat goed is voor gedetineerden met autisme, helpt ook de rest.

Een artikel in ‘Weliswaar.be’, het digitale welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen. Werken aan autismevriendelijke gevangenissen 24.03.2023 Stefanie Van den Broeck Vlaanderen financierde het voorbije jaar enkele projecten rond autismevriendelijke...