BrugBinnensteBuiten is een vrijwilligersorganisatie die bijdraagt tot een meer humane detentie in de gevangenis van Brugge

We stellen vast dat diensten en organisaties in en buiten de gevangenis onvoldoende aan bepaalde noden van mensen in detentie kunnen beantwoorden. BrugBinnensteBuiten vzw wil investeren in verbondenheid,  zo de vele problemen waarmee mensen in detentie geconfronteerd worden lenigen, en nieuwe hoop geven. Lees meer over onze visie.

Met verscheidene initiatieven bouwen we als het ware ‘bruggen’, proberen we de mensen in detentie meer kans op reïntegratie in de samenleving te geven.

Er zijn momenteel geen items in deze categorie.

In de kijker

Leven na detentie: 'Veel deuren blijven op slot.' (uit SOCIAAL.NET, 19 jan.'24)
'Terug naar de samenleving' brengt een positief beeld van de impact van vrijwilligerswerk, maar voor betere re-integratie moet de samenleving veranderen...
Lees verder
Hoe "monster" weer mens kan worden: moeder van vermoorde Luna ontmoet dader Hans Van Themsche
Over herstelbemiddeling van de enige erkende Vlaamse dienst 'Moderator vzw', een factor die mee bepaalt of een dader zijn leven anders kan aanpakken.
Lees verder

Getuigenis Louis

Vrijwilligers brengen geregeld een SOCIAAL BEZOEK in de gevangenis aan een persoon in detentie. Dit duurt een half- tot anderhalf uur.

Familielid op bezoek

Op bezoek gaan in de gevangenis is geen gemakkelijke klus!
Je moet zorgen dat je tijdig aanwezig bent,
en dus voldoende tijd voorzien om op tijd in Brugge aan te komen.
Bij de inschrijving is de ene cipier al vriendelijker dan de andere.
En daarom maak ik me dikwijls zorgen over mensen die voor de eerste keer komen.

Getuigenis Gerda

Gerda, Carline en Hilde zijn vrouwen in (ex)-detentie in de gevangenis van Brugge. Ze vertellen hoe zij de GESPREKSGROEP van TRALIES UIT DE WEG en de bijbelgroep tijdens de vastenperiode ervaren hebben. Voor hen zijn het initiatieven die bruggen slaan tussen (deelnemers van) binnen en (deelnemers van) buiten.

Een nieuw begin – gedicht

Een nieuw begin
Is wat ik wil…

Brug-bezoeker zijn is uitdagend – getuigenis

Om de 14 dagen leef ik toe naar een ontmoetingsmoment. Het zal om en bij een anderhalf uur duren, zittend in een bezoeklokaaltje van 9m² tegenover een mens in detentie.

Aan de toekomst bouwen – gedicht

Aan de toekomst bouwen.
Is zeker niet vergrauwen.

Kathleen – Tralies Uit de Weg

Kathleen is vrijwilliger. Zij vertelt hoe ze de zes groepsgesprekken van ‘Tralies Uit de Weg’ heeft ervaren. Daarin praten zes vrouwen ‘van binnen’ de gevangenis met zes personen ‘van buiten’.

Mijn beleving als sociaal bezoeker – getuigenis

Vrijwilligers brengen geregeld een SOCIAAL BEZOEK in de gevangenis aan een persoon in detentie. Dit duurt een half- tot anderhalf uur.

Vergeet me niet – gedicht

Vergeet me niet.
Al zit ik achter deur en slot…

Achter mijn tralies – verhaal

Ik zit al vele jaren achter mijn tralies. Ik ben zwaar gestraft. Ik moet nog jaren in de gevangenis zitten. Ik weet niet juist wanneer ik mijn vrijheid terug zal krijgen.