Wanneer er voor kinderen van een persoon in detentie nood is aan begeleiding voor het bezoeken van hun vader of moeder, dan kan een vrijwilliger van BBB die taak op zich nemen.