Veel gestelde vragen

Hangen jullie af van de gevangenis, van justitie?

Neen, we zijn een onafhankelijke organisatie, een vzw met eigen statuten. Uiteraard onderhouden we goede relaties met de werkers in de gevangenis.

Waar halen jullie je financiële middelen?

Onze werkingsmiddelen halen we uit giften van particulieren en donaties van organisaties. We proberen fondsen te verwerven via indienen van projecten bij stichtingen en financiële instellingen. We hebben geen structurele werkmiddelen of -subsidies. We hopen later erkend te worden als vrijwilligersorganisatie en zo toch op beperkte financiële middelen beroep te kunnen doen.

Worden de vrijwilligers vergoed?

We voorzien een bedrag voor vervoersonkosten en objectief gemaakte onkosten (bijv. aankoop voor materiaal voor bepaalde activiteiten). We keren geen vrijwilligersvergoeding uit. Iedere vrijwilliger, ook van het bestuur, doet zijn taak onbezoldigd. Iedereen is wel verzekerd. (zie brochure over vrijwilligerswerk).

Zijn jullie neutraal of gebonden aan een bepaalde levensbeschouwing?

Iedereen die onze missie en visie deelt is welkom. Humanisten, moslims, christenen, vrijzinnigen, … Maar dat betekent niet dat we neutraal zijn. Ieder kan vanuit zijn levensbeschouwing bijdragen aan onze missie. In die zin zijn we actief pluralistisch.

Niet gevonden wat je zocht?