Waar staat BrugBinnensteBuiten voor?

‘Het ligt maatschappelijk soms moeilijk, maar we moeten echt nog meer zorg dragen voor mensen in detentie en hun omgeving.’

Hans Claus, gevangenisdirecteur

We stellen vast dat – ondanks alle inspanningen – diensten en organisaties in en buiten de gevangenis onvoldoende aan bepaalde noden kunnen beantwoorden. BrugBinnensteBuiten vzw wil mee zoeken naar oplossingen.

Brug-zijn

In het aloude ganzenspel is nummer zes de brug. Wie het geluk heeft daar terecht te komen, mag meteen doorschuiven naar nummer twaalf. Als er geen brug is (van ‘buiten’ naar ‘binnen’ en omgekeerd), dan redden mensen het niet in deze vaak harde wereld van afzondering en vervreemding.

Wintergloed Brugge 2020 c

Binnenste buiten

Ons logo is geïnspireerd door het beeld ‘TUSSEN BEIDEN’ van Jan Dries op de binnenkoer aan de ingang van de gevangenis PCB Brugge. De sculptuur beeldt de verstoorde, gebroken relatie uit tussen ‘buiten’ en ‘binnen’ die door de mensen in detentie én de bezoekers voortdurend wordt aangevoeld. Terzelfdertijd drukt de lege ruimte tussen de beide delen die perfect in elkaar passen, het grote verlangen uit om elkaar te ontmoeten en te omarmen, en ooit voorgoed bij elkaar te horen.

Investeren in verbondenheid

Wij proberen mensen van ‘binnen’ en ‘buiten’ opnieuw te verbinden met

  • zichzelf – elkaar – hun omgeving en (wat rest van) hun sociaal netwerk
  • de maatschappij die hen veroordeelt en waaruit zij verbannen zijn

We willen het meestal kwetsbare netwerk van personen in detentie ondersteunen en hun verbondenheid met de wereld buiten de gevangenis verbeteren.

Investeren in begrijpen

Een wijze zei ooit: “Indien je 99 procent investeert in begrijpen, hou je nog 1 procent over om te oordelen”. Onze vrijwilligers geloven in die wijsheid en willen ze dag na dag in praktijk brengen. De sleutelwoorden zijn: mededogen en inleving. Het meest weldadige dat je als vrijwilliger kunt doen is: aanwezig zijn, erbij zijn, beschikbaar en dienstbaar.

Investeren in genezing en heling

De blik waarmee je naar iemand kijkt, is bepalend. Wie naar mensen in detentie en hun omgeving kijkt met een blik die ruimte laat voor de mens, helpt hen om ook naar zichzelf te kijken als mens, en niet alleen als dader of als onwillekeurig mede-veroordeelde. De échte vrijheid in en rond de gevangenis begint met het doorbreken van die bestaans-eenzaamheid. Daarna pas kan het herstellen van het afgesneden zijn beginnen. Waar mensen zich inzetten om een stuk leven te delen, worden ze helend voor elkaar.

Met vrijwilligers

Een vrijwilliger in en om de gevangenis belichaamt door zijn of haar regelmatige aanwezigheid en beschikbaarheid de band met de vrije maatschappij. Het feit dat het gaat om een vrije burger die beroepshalve niets te maken heeft met het gerechtelijk apparaat, is van bijzondere betekenis. Hij of zij levert het bewijs dat personen in detentie en hun naasten toch nog meetellen en niet door iedereen zijn afgeschreven, dat er nog steeds burgers zijn die zich daadwerkelijk voor hen interesseren.

‘De doodstraf is al lang afgeschaft, maar levend dood zijn is nog veel erger.’

Matthias Schoenaerts, acteur

Bestuurders van vzw BrugBinnensteBuiten

Brouckaert Lieven
Cauwe Dominique
Deconinck Marijke, voorzitter
Dedecker Geert
Deman Paul, secretaris en penningmeester
Karim Rajput Aziz-Ur-Rahman
Verdonck Geertrui
Wouters Hugo