Actualiteit en links

Verbonden werkingen

Onderstaande werkingen hebben raakpunten met wat BrugBinnensteBuiten doet. We geven de linken naar deze initiatieven met korte uitleg. Veel inspiratiegenot!

 • Tralies uit de weg vzw: https://traliesuitdeweg.weebly.com/
  Tralies uit de weg
  is een project dat een brug wil vormen, op zoek gaat naar verbondenheid tussen de gemeenschap buiten en binnen de gevangenismuren.
 • De Rode Antraciet vzw: derodeantraciet.be
  De Rode Antraciet brengt zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen, o.a. via sport en cultuur.
 • Moderator vzw: https://moderator.be
  Moderator is een forum voor herstelrecht en bemiddeling. Moderator brengt slachtoffer, (meerderjarige) dader, veroorzaker of betrokkene bij een strafbaar feit met elkaar in contact.
 • Without Walls vzw: withoutwalls.be
  Without Walls is een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij. Zowel daders als slachtoffers zitten ‘gevangen’ in hun situatie en gaan elk op hun eigen manier om met de verwerking van de feiten.
 • Thuisfront vzw: thuisfront.be
  Thuisfront biedt een steunpunt voor families van mensen in detentie. Ze organiseren een waaier van activiteiten om familieleden te ondersteunen.
 • Rondom Prison vzw: rondomprison.wordpress.com
  Rondom Prison daagt burgers uit om in dialoog te gaan over de kwestie conflict en herstel. Zowel de directe betrokkenen zoals dader, (ex)-gedetineerden, slachtoffer, familie, professionals uit de detentiecontext, hulp- en dienstverlening zoals bemiddelaars en justitieel welzijnswerk, advocatuur, … alsook de ogenschijnlijk niet-direct betrokken burger.
 • De Huizen vzw: dehuizen.be
  De Huizen streeft naar een nieuw penitentiair paradigma. Zij wensen de gevangenissen te vervangen door kleinschalige, gedifferentieerde en in de buurt verankerde detetentiehuizen.
 • Bond zonder Naam vzw: bondzondernaam.be
  Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden. En zo een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt. Dit engagement maken ze hard voor en met mensen in kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap.

   

  Lichtfestival Gent

  Pers

  'Jong volwassenen in detentie zijn geen verloren zaak', uit SOCIAAL.NET van 20 mei '24.
  Jongvolwassenen in detentie leven in schrijnende situaties die schadelijk zijn voor hun toekomst. Dat stellen zes studenten Orthopedagogie. Voor hun bachelorproef bezochten ze een gevangenis. Wat ze daar zagen, raakte hen diep.
  Lees verder
  Open brief i.v.m. jong volwassenen in detentie, van studenten HOGENT, met vraag te ondertekenen.
  Zes gedreven studenten vragen aandacht voor hun bachelorproef, en het ondertekenen van hun open brief.
  Lees verder
  Woendag 5 juni: vormingsavond met Koen Geens over het nieuwe strafwetboek.
  Dit wordt gepland in zaal 'De Amber' van ZoWe in Brugge.
  Lees verder
  Tom Daems: ‘Hoe we daders straffen, zegt veel over welke samenleving we willen zijn’, uit SOCIAAL.NET van 22 april '24.
  Een interview met criminoloog Tom Daems over de detentieproblematiek en het tekortschietend beleid.
  Lees verder
  BrugBinnensteBuiten werd laureaat van De Megafoon, Oikonde Leuven
  De jury koos als laureaat BrugBinnensteBuiten omdat ze was getroffen door de aandacht van dit initiatief voor een weinig populaire en daarom wat vergeten doelgroep waar gedetineerde mensen deel van uit maken.
  Lees verder
  Slachtoffer in de ogen kijken: 'strafrecht moet meer ruimte bieden aan herstel'. Uit SOCIAAL.NET van 7 maart 24.
  Slachtoffers hebben weinig boodschap aan de roep om daders harder te straffen. Er moet meer aandacht gaan naar herstel.
  Lees verder
  'Klassieke gevangenis is achterhaald, detentiehuis is de toekomst'.
  Opiniestuk van Hans Claus, een pleidooi voor meer detentiehuizen. Spijtig genoeg enkel beschikbaar voor abonnees van DS.
  Lees verder
  KInderen achter tralies:'We straffen niet alleen moeders, maar ook hun kinderen'. uit SOCIAAL.NET van 7 febr.'24.
  Kinderen jonger dan 3 kunnen bij hun moeder in de gevangenis blijven. Moeders met kind in een detentiehuis zou beter zijn.
  Lees verder
  Leven na detentie: 'Veel deuren blijven op slot.' (uit SOCIAAL.NET, 19 jan.'24)
  'Terug naar de samenleving' brengt een positief beeld van de impact van vrijwilligerswerk, maar voor betere re-integratie moet de samenleving veranderen...
  Lees verder
  Hoe "monster" weer mens kan worden: moeder van vermoorde Luna ontmoet dader Hans Van Themsche
  Over herstelbemiddeling van de enige erkende Vlaamse dienst 'Moderator vzw', een factor die mee bepaalt of een dader zijn leven anders kan aanpakken.
  Lees verder