Actualiteit en links

Verbonden werkingen

Onderstaande werkingen hebben raakpunten met wat BrugBinnensteBuiten doet. We geven de linken naar deze initiatieven met korte uitleg. Veel inspiratiegenot!

 • Tralies uit de weg vzw: https://traliesuitdeweg.weebly.com/
  Tralies uit de weg
  is een project dat een brug wil vormen, op zoek gaat naar verbondenheid tussen de gemeenschap buiten en binnen de gevangenismuren.
 • De Rode Antraciet vzw: derodeantraciet.be
  De Rode Antraciet brengt zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen, o.a. via sport en cultuur.
 • Moderator vzw: https://moderator.be
  Moderator is een forum voor herstelrecht en bemiddeling. Moderator brengt slachtoffer, (meerderjarige) dader, veroorzaker of betrokkene bij een strafbaar feit met elkaar in contact.
 • Without Walls vzw: withoutwalls.be
  Without Walls is een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij. Zowel daders als slachtoffers zitten ‘gevangen’ in hun situatie en gaan elk op hun eigen manier om met de verwerking van de feiten.
 • Thuisfront vzw: thuisfront.be
  Thuisfront biedt een steunpunt voor families van mensen in detentie. Ze organiseren een waaier van activiteiten om familieleden te ondersteunen.
 • Rondom Prison vzw: rondomprison.wordpress.com
  Rondom Prison daagt burgers uit om in dialoog te gaan over de kwestie conflict en herstel. Zowel de directe betrokkenen zoals dader, (ex)-gedetineerden, slachtoffer, familie, professionals uit de detentiecontext, hulp- en dienstverlening zoals bemiddelaars en justitieel welzijnswerk, advocatuur, … alsook de ogenschijnlijk niet-direct betrokken burger.
 • De Huizen vzw: dehuizen.be
  De Huizen streeft naar een nieuw penitentiair paradigma. Zij wensen de gevangenissen te vervangen door kleinschalige, gedifferentieerde en in de buurt verankerde detetentiehuizen.
 • Bond zonder Naam vzw: bondzondernaam.be
  Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden. En zo een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt. Dit engagement maken ze hard voor en met mensen in kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap.

   

  Lichtfestival Gent

  Pers

  'Klassieke gevangenis is achterhaald, detentiehuis is de toekomst'.
  Opiniestuk van Hans Claus, een pleidooi voor meer detentiehuizen. Spijtig genoeg enkel beschikbaar voor abonnees van DS.
  Lees verder
  KInderen achter tralies:'We straffen niet alleen moeders, maar ook hun kinderen'. uit SOCIAAL.NET van 7 febr.'24.
  Kinderen jonger dan 3 kunnen bij hun moeder in de gevangenis blijven. Moeders met kind in een detentiehuis zou beter zijn.
  Lees verder
  Leven na detentie: 'Veel deuren blijven op slot.' (uit SOCIAAL.NET, 19 jan.'24)
  'Terug naar de samenleving' brengt een positief beeld van de impact van vrijwilligerswerk, maar voor betere re-integratie moet de samenleving veranderen...
  Lees verder
  Hoe "monster" weer mens kan worden: moeder van vermoorde Luna ontmoet dader Hans Van Themsche
  Over herstelbemiddeling van de enige erkende Vlaamse dienst 'Moderator vzw', een factor die mee bepaalt of een dader zijn leven anders kan aanpakken.
  Lees verder
  Hulpverleners hebben nooit een groot verschil gemaakt.
  uit Sociaal.Net. Nic kwam na jeugdhulp toch in de gevangenis terecht. Het zou anders moeten.
  Lees verder
  Over de oprichting van een transitiehuis in Leuven, interview en artikels.
  Zie verder links naar een interview met Leen Muylkens door RobTV, een artikel van HLN en van VRT NWS, de website van De Kansenfabriek.
  Lees verder
  "Je kan gedetineerden alleen helpen als je om hen geeft." Leen Muylkens.
  Een artikel uit Sociaal.net, van 20 september, over o.a. de motivatie om zich zo sterk in te zetten om mensen in detentie nieuwe kansen te geven. Inspirerend.
  Lees verder
  Podcast van DS: Hier woont mama nu
  DS-podcast over moeder-kindafdeling in de gevangenis van Brugge.
  Lees verder
  Gesprek met jeugdrechter en een herstelbemiddelaar (Radio 1, mei '23)
  Niet altijd te herstellen, maar herstelbemiddeling kan heel waardevol zijn voor dader en slachtoffer."  
  Lees verder