Vrijwilligerswerking

Wie mag vrijwilligen?

Iedereen mag vrijwilligerswerk doen vanaf het jaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. BBB kiest voor een minimale leeftijd van 18 jaar. Kiezen voor vrijwilligerswerk binnen BBB veronderstelt naast je leeftijd ook wel een zekere levenservaring. Dit willen we bij de aanvang van je vrijwilligen met jou bespreken.

Om je vrijwillig engagement juridisch te ondersteunen en je een degelijke coaching te garanderen, ondertekenen we voor de aanvang van het vrijwilligerswerk samen een afsprakennota.  Deze nota biedt duidelijkheid. Zo weet iedere partij wat men van elkaar mag verwachten en wat de afspraken zijn.    

Organisatie van het vrijwilligerswerk

Uiteraard is vrijwilligerswerk vrij: je engageert je uit vrije wil om met ons samen te werken. Maar dit wil niet zeggen dat het engagement vrijblijvend is. Er worden afspraken gemaakt en die worden in de afsprakennota omschreven.

Zowel BrugBinnensteBuiten als jijzelf kunnen op elk moment de samenwerking beëindigen. Als vrijwilliger meld je dit tijdig aan je coach, zodat wij de nodige voorbereidingen kunnen treffen voor de continuïteit van onze dienstverlening.

Wanneer BrugBinnensteBuiten de samenwerking beëindigt, gebeurt dit altijd na een gesprek waarbij de reden  voor de beslissing wordt meegedeeld.

De vrijwilligerscoach is jouw eerste aanspreekfiguur.

Gevangenismuur versierd

Wat mag jij van ons verwachten?

Als vrijwilliger ben je verzekerd!

BrugBinnensteBuiten ging een verzekering aan die volgende aspecten dekt:

 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie voor schade toegebracht aan vrijwilligers door:
  • de deelname aan een bepaalde activiteit,
  • andere (vrijwillige) medewerkers bij het uitoefenen van een activiteit
 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers, als zij die aansprakelijk worden gesteld tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van dit werk.
  De dekking omvat ten minste de schade die veroorzaakt wordt aan cliënten, aan andere vrijwilligers of aan derden.
 • De lichamelijke schade, geleden door de vrijwilligers, bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan. De schade aan de goederen van de vrijwilliger zijn verzekerd, voor zover hij bij een ongeval gekwetst geraakt en met een vrijstelling van de eerste 300 EUR (en tot beloop van max. 3000 EUR).
  De schade aan de auto of de lichte vrachtwagen van de vrijwilliger is verzekerd, voor zover hij zelf geen omniumverzekering heeft en voor zover het voertuig :
  • ingeschreven is in België op naam van een vrijwilliger of bij hem inwonend gezinslid
  • de oorspronkelijke cataloguswaarde van het voertuig niet boven 36.300 EUR (incl. BTW) bedraagt
  • met een maximale vergoeding van 24.200 EUR (incl. BTW)

BrugBinnensteBuiten is dus aansprakelijk voor de schade die jij aan derden veroorzaakt bij het verrichten van je vrijwilligerswerk.

Uitzondering! Wanneer je bij het verrichten van je vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, ben je wel zelf aansprakelijk wanneer er sprake is van bedrog en/of zware schuld. Voor lichte schuld ben je enkel aansprakelijk wanneer dit bij jou eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Vergeet niet binnen de 24 uur het ongeval of schadegeval te melden aan de vrijwilligerscoach.

Enkele getuigenissen

Mijn beleving als sociaal bezoeker - getuigenis
Vrijwilligers brengen geregeld een SOCIAAL BEZOEK in de gevangenis aan een persoon in detentie. Dit duurt een half- tot anderhalf uur.
Lees verder
Getuigenis Louis
Vrijwilligers brengen geregeld een SOCIAAL BEZOEK in de gevangenis aan een persoon in detentie. Dit duurt een half- tot anderhalf uur.
Lees verder
Luisteren en humor - getuigenis
“Ik kom zojuist uit de gevangenis”, zei een bibliotheekbezoeker mij op een dag. Hij bracht al jaren als vrijwilliger regelmatig een bezoek aan mensen in detentie.
Lees verder
Kathleen - Tralies Uit de Weg
Kathleen is vrijwilliger. Zij vertelt hoe ze de zes groepsgesprekken van ‘Tralies Uit de Weg’ heeft ervaren. Daarin praten zes vrouwen ‘van binnen’ de gevangenis met zes personen ‘van buiten’.
Lees verder
Brug-bezoeker zijn is uitdagend - getuigenis
Om de 14 dagen leef ik toe naar een ontmoetingsmoment. Het zal om en bij een anderhalf uur duren, zittend in een bezoeklokaaltje van 9m² tegenover een mens in detentie.
Lees verder