In de kijker

Hans Claus: "Maak van de gevangenis een plaats van herstel".
Via de website van sociaal.net kan je luisteren naar een podcast waarin Hans Claus het heeft over zijn visie op het gevangeniswezen. Het beluisteren waard.
Lees verder
Getuigenis Soaps en Sweets
Een getuigenis van Lieve, die ons ook even wil laten meewandelen met een stukje poëzie: 'In jouw schoenen', over empathie ...
Lees verder
Dan toch geen eenzame uitvaart
De uitvaart van Leon, overleden in de de Brugse gevangenis, werd o.a. een moment van stil staan bij de gedachte dat de scheidingslijn tussen goed en kwaad niet tussen hem en ons loopt, maar dwars door ons heen. Artikel van Mark Van de Voorde (Bron: Kerknet.be)
Lees verder

‘Het ligt maatschappelijk soms moeilijk, maar we moeten echt nog meer zorg dragen voor mensen in detentie en hun omgeving.’

Hans Claus, gevangenisdirecteur.

We stellen vast dat – ondanks alle inspanningen – diensten en organisaties in en buiten de gevangenis nog altijd niet of onvoldoende aan bepaalde noden kunnen beantwoorden. BrugBinnensteBuiten vzw wil mee zoeken naar oplossingen.

Brug-zijn

In het aloude ganzenspel is nummer zes de brug. Wie het geluk heeft daar terecht te komen, mag meteen doorschuiven naar nummer twaalf. Als er geen brug is (van ‘buiten’ naar ‘binnen’ en omgekeerd), dan redden mensen het niet in deze vaak harde wereld van afzondering en vervreemding.

Binnenste buiten

logo

Ons logo is geïnspireerd door het beeld ‘TUSSEN BEIDEN’ van Jan Dries op de binnenkoer aan de ingang van de gevangenis PCB Brugge. De sculptuur beeldt de verstoorde, gebroken relatie uit tussen ‘buiten’ en ‘binnen’ die door de mensen in detentie én de bezoekers voortdurend wordt aangevoeld. Terzelfdertijd drukt de lege ruimte tussen de beide delen die perfect in elkaar passen, het grote verlangen uit om elkaar te ontmoeten en te omarmen, en ooit voorgoed bij elkaar te horen.

Met vrijwilligers 

Een vrijwilliger in en om de gevangenis belichaamt door zijn of haar regelmatige aanwezigheid en beschikbaarheid de band met de vrije maatschappij. Het feit dat het gaat om een vrije burger die beroepshalve niets te maken heeft met het gerechtelijk apparaat, is van bijzondere betekenis. Hij of zij levert het bewijs dat personen in detentie en hun naasten toch nog meetellen en niet door iedereen zijn afgeschreven, dat er nog steeds burgers zijn die zich daadwerkelijk voor hen interesseren.

  • Investeren in verbondenheid
  • Investeren in begrijpen
  • Investeren in genezing en heling
Hans Claus: "Maak van de gevangenis een plaats van herstel".
Via de website van sociaal.net kan je luisteren naar een podcast waarin Hans Claus het heeft over zijn visie op het gevangeniswezen. Het beluisteren waard.
Lees verder
Getuigenis Soaps en Sweets
Een getuigenis van Lieve, die ons ook even wil laten meewandelen met een stukje poëzie: 'In jouw schoenen', over empathie ...
Lees verder
Dan toch geen eenzame uitvaart
De uitvaart van Leon, overleden in de de Brugse gevangenis, werd o.a. een moment van stil staan bij de gedachte dat de scheidingslijn tussen goed en kwaad niet tussen hem en ons loopt, maar dwars door ons heen. Artikel van Mark Van de Voorde (Bron: Kerknet.be)
Lees verder
Arals, Beaufort 2006

Enkele activiteiten

Brugbezoek
Heb je zin om een brug te bouwen tussen de buitenwereld en een man/een vrouw uit de gevangenis? Lees dan verder over het sociaal bezoek.
Lees verder
Soaps and Sweets
Iedere zaterdag openen we onze ‘Soaps and Sweets’ in de bezoekruimte van de gevangenis van Brugge. Familie en vrienden kunnen er snoepgoed en verzorgingsproducten kopen voor diegene die ze bezoeken.
Lees verder

‘De doodstraf is al lang afgestraft, maar levend dood zijn is nog veel erger.’

Matthias Schoenaerts, acteur

We are humans_Rafael Gomez Barros

Familielid op bezoek

Op bezoek gaan in de gevangenis is geen gemakkelijke klus!
Je moet zorgen dat je tijdig aanwezig bent,
en dus voldoende tijd voorzien om op tijd in Brugge aan te komen.
Bij de inschrijving is de ene cipier al vriendelijker dan de andere.
En daarom maak ik me dikwijls zorgen over mensen die voor de eerste keer komen.

Luisteren en humor – getuigenis

“Ik kom zojuist uit de gevangenis”, zei een bibliotheekbezoeker mij op een dag. Hij bracht al jaren als vrijwilliger regelmatig een bezoek aan mensen in detentie.

Achter mijn tralies – verhaal

Ik zit al vele jaren achter mijn tralies. Ik ben zwaar gestraft. Ik moet nog jaren in de gevangenis zitten. Ik weet niet juist wanneer ik mijn vrijheid terug zal krijgen.

Een nieuw begin – gedicht

Een nieuw begin
Is wat ik wil…

Getuigenis Gerda

Gerda, Carline en Hilde zijn vrouwen in (ex)-detentie in de gevangenis van Brugge. Ze vertellen hoe zij de GESPREKSGROEP van TRALIES UIT DE WEG en de bijbelgroep tijdens de vastenperiode ervaren hebben. Voor hen zijn het initiatieven die bruggen slaan tussen (deelnemers van) binnen en (deelnemers van) buiten.

Mijn beleving als sociaal bezoeker – getuigenis

Vrijwilligers brengen geregeld een SOCIAAL BEZOEK in de gevangenis aan een persoon in detentie. Dit duurt een half- tot anderhalf uur.

Aan de toekomst bouwen – gedicht

Aan de toekomst bouwen.
Is zeker niet vergrauwen.

Vergeet me niet – gedicht

Vergeet me niet.
Al zit ik achter deur en slot…

Getuigenis Louis

Vrijwilligers brengen geregeld een SOCIAAL BEZOEK in de gevangenis aan een persoon in detentie. Dit duurt een half- tot anderhalf uur.

Kathleen – Tralies Uit de Weg

Kathleen is vrijwilliger. Zij vertelt hoe ze de zes groepsgesprekken van ‘Tralies Uit de Weg’ heeft ervaren. Daarin praten zes vrouwen ‘van binnen’ de gevangenis met zes personen ‘van buiten’.