BrugBinnensteBuiten is een vrijwilligersorganisatie die bijdraagt tot een meer humane detentie in de gevangenis van Brugge

We stellen vast dat diensten en organisaties in en buiten de gevangenis onvoldoende aan bepaalde noden van mensen in detentie kunnen beantwoorden. BrugBinnensteBuiten vzw wil investeren in verbondenheid,  zo de vele problemen waarmee mensen in detentie geconfronteerd worden lenigen, en nieuwe hoop geven. Lees meer over onze visie.

Met verscheidene initiatieven bouwen we als het ware ‘bruggen’, proberen we de mensen in detentie meer kans op reïntegratie in de samenleving te geven.

Kinderbezoek begeleiden
Wanneer er voor kinderen van een persoon in detentie nood is aan begeleiding voor het bezoeken van hun vader of moeder, dan kan een vrijwilliger van BBB die taak op zich nemen.
Lees verder
Brugbezoek
Heb je zin om een brug te bouwen tussen de buitenwereld en een man/een vrouw uit de gevangenis? Lees dan verder over het brugbezoek.
Lees verder
Soaps and Sweets
Iedere zaterdag openen we onze ‘Soaps and Sweets’ in de bezoekruimte van de gevangenis van Brugge. Familie en vrienden kunnen er snoepgoed en verzorgingsproducten kopen voor diegene die ze bezoeken.
Lees verder

In de kijker

'Jong volwassenen in detentie zijn geen verloren zaak', uit SOCIAAL.NET van 20 mei '24.
Jongvolwassenen in detentie leven in schrijnende situaties die schadelijk zijn voor hun toekomst. Dat stellen zes studenten Orthopedagogie. Voor hun bachelorproef bezochten ze een gevangenis. Wat ze daar zagen, raakte hen diep.
Lees verder
Open brief i.v.m. jong volwassenen in detentie, van studenten HOGENT, met vraag te ondertekenen.
Zes gedreven studenten vragen aandacht voor hun bachelorproef, en het ondertekenen van hun open brief.
Lees verder
Woendag 5 juni: vormingsavond met Koen Geens over het nieuwe strafwetboek.
Dit wordt gepland in zaal 'De Amber' van ZoWe in Brugge.
Lees verder
Tom Daems: ‘Hoe we daders straffen, zegt veel over welke samenleving we willen zijn’, uit SOCIAAL.NET van 22 april '24.
Een interview met criminoloog Tom Daems over de detentieproblematiek en het tekortschietend beleid.
Lees verder
BrugBinnensteBuiten werd laureaat van De Megafoon, Oikonde Leuven
De jury koos als laureaat BrugBinnensteBuiten omdat ze was getroffen door de aandacht van dit initiatief voor een weinig populaire en daarom wat vergeten doelgroep waar gedetineerde mensen deel van uit maken.
Lees verder
Slachtoffer in de ogen kijken: 'strafrecht moet meer ruimte bieden aan herstel'. Uit SOCIAAL.NET van 7 maart 24.
Slachtoffers hebben weinig boodschap aan de roep om daders harder te straffen. Er moet meer aandacht gaan naar herstel.
Lees verder
'Klassieke gevangenis is achterhaald, detentiehuis is de toekomst'.
Opiniestuk van Hans Claus, een pleidooi voor meer detentiehuizen. Spijtig genoeg enkel beschikbaar voor abonnees van DS.
Lees verder
KInderen achter tralies:'We straffen niet alleen moeders, maar ook hun kinderen'. uit SOCIAAL.NET van 7 febr.'24.
Kinderen jonger dan 3 kunnen bij hun moeder in de gevangenis blijven. Moeders met kind in een detentiehuis zou beter zijn.
Lees verder
Leven na detentie: 'Veel deuren blijven op slot.' (uit SOCIAAL.NET, 19 jan.'24)
'Terug naar de samenleving' brengt een positief beeld van de impact van vrijwilligerswerk, maar voor betere re-integratie moet de samenleving veranderen...
Lees verder
Hoe "monster" weer mens kan worden: moeder van vermoorde Luna ontmoet dader Hans Van Themsche
Over herstelbemiddeling van de enige erkende Vlaamse dienst 'Moderator vzw', een factor die mee bepaalt of een dader zijn leven anders kan aanpakken.
Lees verder

Vergeet me niet – gedicht

Vergeet me niet.
Al zit ik achter deur en slot…

Aan de toekomst bouwen – gedicht

Aan de toekomst bouwen.
Is zeker niet vergrauwen.

Achter mijn tralies – verhaal

Ik zit al vele jaren achter mijn tralies. Ik ben zwaar gestraft. Ik moet nog jaren in de gevangenis zitten. Ik weet niet juist wanneer ik mijn vrijheid terug zal krijgen.

Getuigenis Louis

Vrijwilligers brengen geregeld een SOCIAAL BEZOEK in de gevangenis aan een persoon in detentie. Dit duurt een half- tot anderhalf uur.

Brug-bezoeker zijn is uitdagend – getuigenis

Om de 14 dagen leef ik toe naar een ontmoetingsmoment. Het zal om en bij een anderhalf uur duren, zittend in een bezoeklokaaltje van 9m² tegenover een mens in detentie.

Familielid op bezoek

Op bezoek gaan in de gevangenis is geen gemakkelijke klus!
Je moet zorgen dat je tijdig aanwezig bent,
en dus voldoende tijd voorzien om op tijd in Brugge aan te komen.
Bij de inschrijving is de ene cipier al vriendelijker dan de andere.
En daarom maak ik me dikwijls zorgen over mensen die voor de eerste keer komen.

Mijn beleving als sociaal bezoeker – getuigenis

Vrijwilligers brengen geregeld een SOCIAAL BEZOEK in de gevangenis aan een persoon in detentie. Dit duurt een half- tot anderhalf uur.

Getuigenis Gerda

Gerda, Carline en Hilde zijn vrouwen in (ex)-detentie in de gevangenis van Brugge. Ze vertellen hoe zij de GESPREKSGROEP van TRALIES UIT DE WEG en de bijbelgroep tijdens de vastenperiode ervaren hebben. Voor hen zijn het initiatieven die bruggen slaan tussen (deelnemers van) binnen en (deelnemers van) buiten.

Kathleen – Tralies Uit de Weg

Kathleen is vrijwilliger. Zij vertelt hoe ze de zes groepsgesprekken van ‘Tralies Uit de Weg’ heeft ervaren. Daarin praten zes vrouwen ‘van binnen’ de gevangenis met zes personen ‘van buiten’.

Luisteren en humor – getuigenis

“Ik kom zojuist uit de gevangenis”, zei een bibliotheekbezoeker mij op een dag. Hij bracht al jaren als vrijwilliger regelmatig een bezoek aan mensen in detentie.