In de kijker

'Klassieke gevangenis is achterhaald, detentiehuis is de toekomst'.
Opiniestuk van Hans Claus, een pleidooi voor meer detentiehuizen. Spijtig genoeg enkel beschikbaar voor abonnees van DS.
Lees verder
KInderen achter tralies:'We straffen niet alleen moeders, maar ook hun kinderen'. uit SOCIAAL.NET van 7 febr.'24.
Kinderen jonger dan 3 kunnen bij hun moeder in de gevangenis blijven. Moeders met kind in een detentiehuis zou beter zijn.
Lees verder
Leven na detentie: 'Veel deuren blijven op slot.' (uit SOCIAAL.NET, 19 jan.'24)
'Terug naar de samenleving' brengt een positief beeld van de impact van vrijwilligerswerk, maar voor betere re-integratie moet de samenleving veranderen...
Lees verder
Hoe "monster" weer mens kan worden: moeder van vermoorde Luna ontmoet dader Hans Van Themsche
Over herstelbemiddeling van de enige erkende Vlaamse dienst 'Moderator vzw', een factor die mee bepaalt of een dader zijn leven anders kan aanpakken.
Lees verder

‘Het ligt maatschappelijk soms moeilijk, maar we moeten echt nog meer zorg dragen voor mensen in detentie en hun omgeving.’

Hans Claus, gevangenisdirecteur.

We stellen vast dat – ondanks alle inspanningen – diensten en organisaties in en buiten de gevangenis nog altijd niet of onvoldoende aan bepaalde noden kunnen beantwoorden. BrugBinnensteBuiten vzw wil mee zoeken naar oplossingen.

Brug-zijn

In het aloude ganzenspel is nummer zes de brug. Wie het geluk heeft daar terecht te komen, mag meteen doorschuiven naar nummer twaalf. Als er geen brug is (van ‘buiten’ naar ‘binnen’ en omgekeerd), dan redden mensen het niet in deze vaak harde wereld van afzondering en vervreemding.

Binnenste buiten

logo

Ons logo is geïnspireerd door het beeld ‘TUSSEN BEIDEN’ van Jan Dries op de binnenkoer aan de ingang van de gevangenis PCB Brugge. De sculptuur beeldt de verstoorde, gebroken relatie uit tussen ‘buiten’ en ‘binnen’ die door de mensen in detentie én de bezoekers voortdurend wordt aangevoeld. Terzelfdertijd drukt de lege ruimte tussen de beide delen die perfect in elkaar passen, het grote verlangen uit om elkaar te ontmoeten en te omarmen, en ooit voorgoed bij elkaar te horen.

Met vrijwilligers 

Een vrijwilliger in en om de gevangenis belichaamt door zijn of haar regelmatige aanwezigheid en beschikbaarheid de band met de vrije maatschappij. Het feit dat het gaat om een vrije burger die beroepshalve niets te maken heeft met het gerechtelijk apparaat, is van bijzondere betekenis. Hij of zij levert het bewijs dat personen in detentie en hun naasten toch nog meetellen en niet door iedereen zijn afgeschreven, dat er nog steeds burgers zijn die zich daadwerkelijk voor hen interesseren.

  • Investeren in verbondenheid
  • Investeren in begrijpen
  • Investeren in genezing en heling

Enkele activiteiten

Brugbezoek
Heb je zin om een brug te bouwen tussen de buitenwereld en een man/een vrouw uit de gevangenis? Lees dan verder over het brugbezoek.
Lees verder
Soaps and Sweets
Iedere zaterdag openen we onze ‘Soaps and Sweets’ in de bezoekruimte van de gevangenis van Brugge. Familie en vrienden kunnen er snoepgoed en verzorgingsproducten kopen voor diegene die ze bezoeken.
Lees verder
Arals, Beaufort 2006

‘De doodstraf is al lang afgestraft, maar levend dood zijn is nog veel erger.’

Matthias Schoenaerts, acteur

We are humans_Rafael Gomez Barros

Achter mijn tralies – verhaal

Ik zit al vele jaren achter mijn tralies. Ik ben zwaar gestraft. Ik moet nog jaren in de gevangenis zitten. Ik weet niet juist wanneer ik mijn vrijheid terug zal krijgen.

Getuigenis Gerda

Gerda, Carline en Hilde zijn vrouwen in (ex)-detentie in de gevangenis van Brugge. Ze vertellen hoe zij de GESPREKSGROEP van TRALIES UIT DE WEG en de bijbelgroep tijdens de vastenperiode ervaren hebben. Voor hen zijn het initiatieven die bruggen slaan tussen (deelnemers van) binnen en (deelnemers van) buiten.

Aan de toekomst bouwen – gedicht

Aan de toekomst bouwen.
Is zeker niet vergrauwen.

Luisteren en humor – getuigenis

“Ik kom zojuist uit de gevangenis”, zei een bibliotheekbezoeker mij op een dag. Hij bracht al jaren als vrijwilliger regelmatig een bezoek aan mensen in detentie.

Getuigenis Louis

Vrijwilligers brengen geregeld een SOCIAAL BEZOEK in de gevangenis aan een persoon in detentie. Dit duurt een half- tot anderhalf uur.

Kathleen – Tralies Uit de Weg

Kathleen is vrijwilliger. Zij vertelt hoe ze de zes groepsgesprekken van ‘Tralies Uit de Weg’ heeft ervaren. Daarin praten zes vrouwen ‘van binnen’ de gevangenis met zes personen ‘van buiten’.

Een nieuw begin – gedicht

Een nieuw begin
Is wat ik wil…

Familielid op bezoek

Op bezoek gaan in de gevangenis is geen gemakkelijke klus!
Je moet zorgen dat je tijdig aanwezig bent,
en dus voldoende tijd voorzien om op tijd in Brugge aan te komen.
Bij de inschrijving is de ene cipier al vriendelijker dan de andere.
En daarom maak ik me dikwijls zorgen over mensen die voor de eerste keer komen.

Mijn beleving als sociaal bezoeker – getuigenis

Vrijwilligers brengen geregeld een SOCIAAL BEZOEK in de gevangenis aan een persoon in detentie. Dit duurt een half- tot anderhalf uur.

Brug-bezoeker zijn is uitdagend – getuigenis

Om de 14 dagen leef ik toe naar een ontmoetingsmoment. Het zal om en bij een anderhalf uur duren, zittend in een bezoeklokaaltje van 9m² tegenover een mens in detentie.