Herstelkamer, beter dan klassieke straffen. (VRT NWS)

Er komen tegen begin volgend jaar 11 nieuwe herstelkamers bij de rechtbanken in ons land. Dat zijn speciale afdelingen van de rechtbank waarin daders nauwgezet worden opgevolgd, om hen van een drank-, drugs-, of agressieproblematiek af te helpen. Uit onderzoek blijkt...