Op de website van ‘sociaal.net’ vind je in de rubriek Dossier de podcast  ‘Alles Wordt Beter’. Daar kan je o.a. luisteren naar ”Maak van de gevangenis een plaats voor herstel”, een interview met Hans Claus, ‘directeur van de gedetineerden in Oudenaarde’.

Hij heeft het o.a. over het belang van meer kleinschalige detentiehuizen, ook over de nodige bruggen tussen binnen en buiten. Hij onderschrijft ongetwijfeld de visie van Brugbinnenstebuiten, inspirerend en het beluisteren waard. (klik op onderstaande link)

https://sociaal.net/telex/podcast-maak-van-gevangenis-plaats-voor-herstel/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=d106e51eba-2022_12_12_crisishulp-ocmw-psychiatrie&utm_medium=email&utm_term=0_-d106e51eba-%5BLIST_EMAIL_ID%5D