‘De kansenfabriek’, zo heet het boek dat Leen Muylkens schreef over het allereerste transitiehuis in Vlaanderen. Muylkens was daar drie jaar lang coördinator.

Wat zo’n transitiehuis precies inhoudt? “Het is een kleinschalige woonvoorziening waar een vijftiental gedetineerden onder heel intensieve begeleiding samenleven en samenwerken aan hun re-integratie in die samenleving”, legt ze uit. “Wanneer je gedetineerden terug wil verwelkomen in een samenleving, moeten we toch een manier vinden om de mens meer te voeden dan de gedetineerde.” En daar speelt de dromen een belangrijke rol in.

https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/leen-muylkens-stelt-de-kansenfabriek-voor-een-boek-over-het-eerste-transitiehuis-in-vlaanderen