Mensen die de gevangenis verlaten, moeten opnieuw aansluiting zoeken bij de samenleving. Vrijwilligers helpen mee om die brug te bouwen. In het boek ‘Terug naar de samenleving’ brengen onderzoekers de positieve impact van deze vrijwilligers in beeld. Maar ze waarschuwen ook: “Als je wil dat mensen re-integreren, dan moet ook de samenleving veranderen.”

Leven na detentie: ‘Veel deuren blijven op slot’