In de Leuvense gevangenis volgen elk jaar gedetineerden en reguliere studenten samen les. Ze denken er na en praten er over het gevangeniswezen. Barbara Rottiers observeerde en sprak met gevangenen.

Uitgebreid artikel daarover is te lezen in De  Standaard Weekblad van 20 mei 2023.

Twee aalmoezeniers en docenten van de KUL geven er het keuzevak ‘gevangenisstraf als doorleefde realiteit’. Ze werden ook door Annemie Peeters geïnterviewd voor het programma Voorproevers op Radio 1, uitgezonden zaterdagmiddag 20 mei 2023. Te herbeluisteren:

https://radio1.be/programmagids/voorproevers