Zes gedreven studenten orthopedagogie aan HOGENT, zijn momenteel bezig met de laatste loodjes van hun bachelorproef in samenwerking met onze organisatie Vzw De Huizen / Les Maisons asbl.
De bachelorproef richt zicht op Kwaliteit van Leven van jongvolwassenen (18 – 25 jaar) in detentie. Als eindproduct hebben de gedreven studenten een open brief opgesteld die pleit voor een fundamentele verandering van het gevangenissysteem en detentiehuizen, met bijzondere aandacht voor jongvolwassenen.
Hun doel is om bewustwording te creëren voor de uitdagingen en onrechtvaardigheid waarmee jongvolwassenen in detentie worden geconfronteerd. Een krachtig maatschappelijk statement.
Willen jullie daarom mee de open brief tekenen? En indien mogelijk verspreiden onder uw netwerk, uw steun is nodig.