Een artikel in ‘Weliswaar.be’, het digitale welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen.
Werken aan autismevriendelijke gevangenissen

Vlaanderen financierde het voorbije jaar enkele projecten rond autismevriendelijke gevangenissen, onder meer in Gent en Brugge. “Eigenlijk moet er een basishouding ontstaan waarbij je uitzoekt wat iemand nodig heeft, ongeacht zijn diagnose”, zeggen zorgprofessionals Leen De Roo en Shari Vanderwee.

Vervolg via deze link:   “Wat goed is voor gedetineerden met autisme, helpt ook de rest” | Weliswaar