Actualiteit en links

Verbonden werkingen

Onderstaande werkingen hebben raakpunten met wat BrugBinnensteBuiten doet. We geven de linken naar deze initiatieven met korte uitleg. Veel inspiratiegenot!

 • Tralies uit de weg vzw: https://traliesuitdeweg.weebly.com/
  Tralies uit de weg
  is een project dat een brug wil vormen, op zoek gaat naar verbondenheid tussen de gemeenschap buiten en binnen de gevangenismuren.
 • De Rode Antraciet vzw: derodeantraciet.be
  De Rode Antraciet brengt zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen, o.a. via sport en cultuur.
 • Moderator vzw: https://moderator.be
  Moderator is een forum voor herstelrecht en bemiddeling. Moderator brengt slachtoffer, (meerderjarige) dader, veroorzaker of betrokkene bij een strafbaar feit met elkaar in contact.
 • Without Walls vzw: withoutwalls.be
  Without Walls is een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij. Zowel daders als slachtoffers zitten ‘gevangen’ in hun situatie en gaan elk op hun eigen manier om met de verwerking van de feiten.
 • Thuisfront vzw: thuisfront.be
  Thuisfront biedt een steunpunt voor families van mensen in detentie. Ze organiseren een waaier van activiteiten om familieleden te ondersteunen.
 • Rondom Prison vzw: rondomprison.wordpress.com
  Rondom Prison daagt burgers uit om in dialoog te gaan over de kwestie conflict en herstel. Zowel de directe betrokkenen zoals dader, (ex)-gedetineerden, slachtoffer, familie, professionals uit de detentiecontext, hulp- en dienstverlening zoals bemiddelaars en justitieel welzijnswerk, advocatuur, … alsook de ogenschijnlijk niet-direct betrokken burger.
 • De Huizen vzw: dehuizen.be
  De Huizen streeft naar een nieuw penitentiair paradigma. Zij wensen de gevangenissen te vervangen door kleinschalige, gedifferentieerde en in de buurt verankerde detetentiehuizen.
 • Bond zonder Naam vzw: bondzondernaam.be
  Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden. En zo een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt. Dit engagement maken ze hard voor en met mensen in kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap.

   

  Lichtfestival Gent

  Pers

  Wat goed is voor gedetineerden met autisme, helpt ook de rest.
  Een artikel in 'Weliswaar.be', over werken aan autismevriendelijke gevangenissen.
  Lees verder
  Mensen opsluiten maakt de samenleving niet veiliger.
  In de Leuvense gevangenis volgen elk jaar gedetineerden en reguliere studenten samen les. Meer in De Standaard Weekblad en Radio 1 Voorproevers.
  Lees verder
  Lezersbrief in De Standaard, over de podcastreeks Philippe Lacroix.
  Een lezer van De Standaard was erg aangegrepen door de podcast.
  Lees verder
  Podcast: Iedereen levenslang?
  Nodigt uit om na te denken over misdrijf, gevangenis en herstel, met sterke getuigenissen. Bron: Sociaal.net, 27 maart '23.
  Lees verder
  Aantal geïnterneerden in de Belgische gevangenissen neemt weer toe: waar loopt het fout? VRT NWS.
  Verder vind je hierover 2 hyperlinks naar VRT - Terzake van 21 maart 2023.
  Lees verder
  Ex-gedetineerde Els: 'Het moment dat ik met mijn kinderen tussen junkies stond, was een keerpunt'.
  Een bijzonder verhaal van een ex-gedetineerde, op de website van SOCIAAL.NET
  Lees verder
  Proefdraaien in nieuwe gevangenis Dendermonde: ‘Dit is niet op mensenmaat’
  Onderzoekers die een week proefdraaiden geven beter zicht op hoe gedetineerden de nieuwe gevangenis kunnen ervaren.
  Lees verder
  Hans Claus: "Maak van de gevangenis een plaats van herstel".
  Via de website van sociaal.net kan je luisteren naar een podcast waarin Hans Claus het heeft over zijn visie op het gevangeniswezen. Het beluisteren waard.
  Lees verder
  Dan toch geen eenzame uitvaart
  De uitvaart van Leon, overleden in de de Brugse gevangenis, werd o.a. een moment van stil staan bij de gedachte dat de scheidingslijn tussen goed en kwaad niet tussen hem en ons loopt, maar dwars door ons heen. Artikel van Mark Van de Voorde (Bron: Kerknet.be)
  Lees verder