Actualiteit en links

Verbonden werkingen

Onderstaande werkingen hebben raakpunten met wat BrugBinnensteBuiten doet. We geven de linken naar deze initiatieven met korte uitleg. Veel inspiratiegenot!

 • Tralies uit de weg vzw: https://traliesuitdeweg.weebly.com/
  Tralies uit de weg
  is een project dat een brug wil vormen, op zoek gaat naar verbondenheid tussen de gemeenschap buiten en binnen de gevangenismuren.
 • De Rode Antraciet vzw: derodeantraciet.be
  De Rode Antraciet brengt zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen, o.a. via sport en cultuur.
 • Moderator vzw: https://moderator.be
  Moderator is een forum voor herstelrecht en bemiddeling. Moderator brengt slachtoffer, (meerderjarige) dader, veroorzaker of betrokkene bij een strafbaar feit met elkaar in contact.
 • Without Walls vzw: withoutwalls.be
  Without Walls is een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij. Zowel daders als slachtoffers zitten ‘gevangen’ in hun situatie en gaan elk op hun eigen manier om met de verwerking van de feiten.
 • Thuisfront vzw: thuisfront.be
  Thuisfront biedt een steunpunt voor families van mensen in detentie. Ze organiseren een waaier van activiteiten om familieleden te ondersteunen.
 • Rondom Prison vzw: rondomprison.wordpress.com
  Rondom Prison daagt burgers uit om in dialoog te gaan over de kwestie conflict en herstel. Zowel de directe betrokkenen zoals dader, (ex)-gedetineerden, slachtoffer, familie, professionals uit de detentiecontext, hulp- en dienstverlening zoals bemiddelaars en justitieel welzijnswerk, advocatuur, … alsook de ogenschijnlijk niet-direct betrokken burger.
 • De Huizen vzw: dehuizen.be
  De Huizen streeft naar een nieuw penitentiair paradigma. Zij wensen de gevangenissen te vervangen door kleinschalige, gedifferentieerde en in de buurt verankerde detetentiehuizen.
 • Bond zonder Naam vzw: bondzondernaam.be
  Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden. En zo een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt. Dit engagement maken ze hard voor en met mensen in kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap.

   

  Lichtfestival Gent

  Pers

  Leen Muylkens over het boek 'De Kansenfabriek' op Radio 1.
  Over het allereerste transitiehuis in Vlaanderen. Muylkens was daar drie jaar lang coördinator.
  Lees verder
  Dossier over internering in SOCIAAL.NET, juni 2023.
  Een dossier over de problematiek van internering, gezien vanuit verschillende standpunten.
  Lees verder
  Ex-gedetineerde deelt zijn verhaal met scholieren.
  Zesdejaars van Don Bosco Hechtel luisterden aandachtig. Uit Sociaal.net.
  Lees verder
  Getuigenis over internering: 'Je hebt niets te zeggen'.
  In SOCIAAL.NET, nieuwsbrief voor sociale professionals juni '23, komt de problematiek van internering uitgebreid aan bod.
  Lees verder
  Dossier zorg in detentie van Zorgnet Icuro.
  Gesprekken met experten en stemmen uit het werkveld.
  Lees verder
  Dagboek van een huisarts in de gevangenis 'De crisis houdt nooit op'.
  Een getuigenis over crisistoestanden in de gevangenis van Sint-Gillis Brussel, in Sociaal.net van 23 mei '23.
  Lees verder
  Wat goed is voor gedetineerden met autisme, helpt ook de rest.
  Een artikel in 'Weliswaar.be', over werken aan autismevriendelijke gevangenissen.
  Lees verder
  Mensen opsluiten maakt de samenleving niet veiliger.
  In de Leuvense gevangenis volgen elk jaar gedetineerden en reguliere studenten samen les. Meer in De Standaard Weekblad en Radio 1 Voorproevers.
  Lees verder
  Lezersbrief in De Standaard, over de podcastreeks Philippe Lacroix.
  Een lezer van De Standaard was erg aangegrepen door de podcast.
  Lees verder