Dossier zorg in detentie van Zorgnet Icuro.

Dossier van 26 mei 2023 In ons rechtssysteem spelen zorgverleners een cruciale rol bij het ondersteunen van gedetineerden. Dat gaat veel verder dan alleen medische zorg. Ook het bevorderen van geestelijke gezondheid en het bieden van sociale ondersteuning zijn van...

Wat goed is voor gedetineerden met autisme, helpt ook de rest.

Een artikel in ‘Weliswaar.be’, het digitale welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen. Werken aan autismevriendelijke gevangenissen 24.03.2023 Stefanie Van den Broeck Vlaanderen financierde het voorbije jaar enkele projecten rond autismevriendelijke...

Mensen opsluiten maakt de samenleving niet veiliger.

In de Leuvense gevangenis volgen elk jaar gedetineerden en reguliere studenten samen les. Ze denken er na en praten er over het gevangeniswezen. Barbara Rottiers observeerde en sprak met gevangenen. Uitgebreid artikel daarover is te lezen in De  Standaard Weekblad van...

Lezersbrief in De Standaard, over de podcastreeks Philippe Lacroix.

Wegens auteursrechten kunnen we deze lezersbrief in De Standaard van 18 maart hier niet volledig weergeven. Voor wie een DS-abonnement heeft: de moeite waard om het op te zoeken.    https://www.standaard.be/cnt/dmf20230317_98094046 De lezer was erg door het verhaal...